میکروارگانیسم هامیکروارگانیسم ها

تقریباً می توان گفت تمام صنایعی که با آب سروکار دارند، میکروارگانیسم ها در آن صنایع اثر می گذارند، زیرا تعداد زیادی از فعل و انفعالات شیمیایی بوسیله میکروارگانیسم ها انجام می شود. در پاره ای از صنایع مثل صنایع غذایی، دستگاه های سردکننده کارخانجات صنایع شیمیایی، میکروارگانیسم ها، ضررهای زیادی را ایجاد می کنند و حتی ممکن است مسیر تولید را تغییر دهند. تابش مستقیم نور خورشید به برج های خنک کننده، وجود حرارت مناسب وغذا که ممکن است در نتیجه نشت از مسیر تولیدات کارخانه به برج وارد شود، فراوانی اکسیژن در نتیجه ریزش و تلاطم آب در سیستم مداری باز محیط خوبی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها می باشد.

کنترل میکروارگانیسم ها

کنترل میکروارگانیسم ها در برج های خنک کننده از نظر عملی در بیشتر سیستم های آب صنعتی در استفاده از طرق فیزیکی برای نابودی و کنترل فعالیت میکروارگانیسم ها محدودیت زیادی وجود دارد. مثلاً حرارت دادن آب تا 70 درجه ممکن است بسیاری از میکروارگانیسم ها را از بین ببرد اما منظور اصلی استفاده از برج، خنک کردن آب و استفاده از آن در مبدل ها و یا مراکز دیگر کارخانه می باشد. تشعشع، مثل اشعه گاما یا اشعه ایکس و یا حتی فرکانس های خاصی از صوت می تواند از فعالیت میکروارگانیسم ها جلوگیری کرده، آنها را بکشد. اما این نوع کنترل متضمن هزینه بسیار و تجربیات عملی زیاد می باشد. از روش های شیمیایی نیز که می توانند کنترلی در برابر موجودات زنده موجود در آب برج باشد PH است که اکثریت میکروارگانیسم ها قادر به ادامه زندگی، رشد و تکثیر در محدوده های خاصی از PH نمی باشند اما این PH های اسیدی یا قلیایی نیز مسائل عمده ای را در برج بوجود خواهد آورد . بنابراین تنها راه مبارزه و کنترل میکروارگانیسم استفاده از ترکیبات و میکروب کش های شیمیایی می باشد. معمولی ترین ترکیباتی که برای کنترل میکروارگانیسم برج های خنک کن مصرف می شوند، عبار تند از:

کلر، برم، فنل کلروینه و نمک های مس. کلر یکی از مؤثرترین مواد برای کنترل میکروارگانیسم ها در سیستم سردکننده مدار باز می باشد. تصمیم در مورد اینکه در یک برج، کلر یا مواد دیگر مصرف شود بستگی به بررسی اقتصادی، مقدار کلر موردنیاز، هزینه محل، کارگر و نصب تجهیزات دارد. در حال حاضر هیچ ماده میکروب کشی وجود ندارد که بتواند طیف وسیعی از میکروارگانیسم های موجود در برج های خنک کن را از بین ببرد. از اینرو با تجربه و دقت بایستی بر مبنای شرایط عملکرد هر برج، ماده میکروب کش انتخاب گردد. تنها، توجه به ارزان بودن یک ماده شیمیایی و انتخاب آن، نه تنها اقتصادی نیست بلکه ممکن است متضمن ضررهایی نیز باشد . مواد شیمیایی باید به نحوی انتخاب شوند که در صورت مخلوط شدن و وارد شدن در مسیر فرایند خساراتی متوجه آن نسازد. کف کردن در پاره ای از برج های خنک کننده، تولید کف می تواند موجب مشکلاتی شود. ریزش آب از بالای برج و جذب هوا توسط آن، سبب تولید جباب هایی در آب خواهد شد که همراه مقداری روغن و ترکیباتی آلی مشابه می باشدکه در کل برج پخش خواهد شد. در اغلب موارد ایجاد کف، علاوه بر کاهش ظرفیت حوضچه برج از طریق انسداد لوله های انتقال آب خساراتی را متوجه پمپ ها خواهد نمود. یکی از عواملی که سبب ایجاد کف در برج خواهد شد، مواد تثبیت کننده ای می باشد که به چوب برج ها برای محافظت آنها تزریق می گردند . این پدیده غالباً بعد از چند هفته کار برج مرتفع خواهدگردید. یادآوری می کنیم که یکی از مهمترین اجسامی که برای ایجاد سطح تماس بین آب و هوا در برج های خنک کننده از آن استفاده می شود الوارهای چوبی است. برای بهبود شرایط سیستم باید از ضد کف های مناسبی استفاده نمود.

تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL