سیستم برج خنک کننده مدار بازسیستم برج خنک کننده مدار باز

برج خنک کننده مدارباز

Porsa 300

این مواد شیمیایی برپایه پلیمرها و دیسپرسانت هایی است که برای جلوگیری ازخوردگی و رسوب در برج های خنک کننده مدار باز و سیستم های صنعتی فرموله شده اند. خوردگی و رسوب را در سیستم های خنک کننده در شرایط بحرانی کنترل میکنند. این مواد شیمیایی همچنین حاوی کوپلیمرهایی هستند که باعث جلوگیری از ایجاد لجن و رسوب می شود.

Porsa 301

این مواد شیمیایی برپایه پلیمرها و دیسپرسانت هایی است که برای جلوگیری ازخوردگی و رسوب در برج های خنک کننده مدار باز و سیستم های صنعتی فرموله شده اند. خوردگی و رسوب را در سیستم های خنک کننده در شرایط بحرانی کنترل میکنند. این مواد شیمیایی همچنین حاوی کوپلیمرهایی هستند که باعث جلوگیری از ایجاد لجن و رسوب می شود.

Porsa 302

این ماده شیمیایی برپایه زینک فسفونیت و کوپلیمر می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت کننده می باشد، این ماده شیمیایی برای پیشگیری از رسوب خوردگی و گرفتگی در سیستم های خنک کننده مدار باز و سیستم هایی در PH های اسیدی مشکل خوردگی و رسوب دارند فرموله شده است.

Porsa 303

این ماده شیمیایی برپایه پلی آکریلیک اسید و آزول می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت کننده می باشد، این ماده شیمیایی برای پیشگیری از رسوب خوردگی و گرفتگی در سیستم های خنک کننده مدار باز و سیستم هایی در PH های قلیایی مشکل خوردگی و رسوب دارند فرموله شده است.

Porsa 304

این ماده شیمیایی برپایه زینک فسفونیت و کوپلیمر می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت کننده می باشد، این ماده شیمیایی برای پیشگیری از رسوب خوردگی و گرفتگی در سیستم های خنک کننده مدار باز و سیستم هایی در PH های قلیایی مشکل خوردگی و رسوب دارند فرموله شده است.

Porsa 305

این ماده شیمیایی برپایه پلی اکریلیک اسید می باشد که باعث بازدارندگی قوی رسوب و خوردگی و همچنین دیسپرسنت کننده می باشد، این ماده شیمیایی برای پیشگیری از رسوب خوردگی و گرفتگی در سیستم های خنک کننده مدار باز و سیستم هایی در PH های قلیایی مشکل خوردگی و رسوب دارند فرموله شده است.

Porsa 306

یک بازدارنده خوردگی بسیار قوی برای مهار مس و آلیاژ های مس در مبدل های حرارتی است. علاوه بر این باعث ایجاد یک فیلم محافظ جهت جلوگیری از خوردگی روی سطح فلز می شود. این ماده شیمیایی منحصر به فرد است چرا که سازگار با بایوساید های اکسید کننده است. این باعث می شود یک انتخاب خوب برای سیستم هایی که از کلر و / یا برم برای کنترل فعالیت های میکروبی در برج های خنک کننده استفاده. می شود باشد. این ماده به طور غیر مستقیم، خوردگی سطوح فولادی در داخل یک سیستم خنک کننده را کاهش می دهد.

تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL