افزودنی های اسیدکاری چاه های نفت

 

- CORROSION INHIBITOR

- CORROSION INHIBITOR INTENSIFIER

- IRON CONTROL AGENT 

- MUTUAL SOLVENT

- NON-EMULSIFIER

- SUSPENDING AGENT

- ANTI-SLUDGING AGENT

- SURFACE TENSION REDUCER

- H2S SCAVENGER

- MULTIFUNCTIONAL AGENT

تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL