رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاوربرج خنک کننده

منابع ایجاد رسوب 

منابع داخلی: یکی از اساسی ترین منابع تولید رسوب کیفیت خود آب است که علاوه بر مواد محلول در آب ممکن است دارای مواد معلقی همچون ترکیبات سیلیسی، آهن محلول یا رسوب، منگنز یا موادی که درنتیجه صاف کردن آب به آن اضافه شده است باشد. 
 
منابع خارجی: مهمترین عامل خارجی ایجاد رسوب در یک سیستم سردکننده، مخصوصاً سردکننده مدارباز، هوا می باشد. برج خنک کن مانند یک مکنده بزرگ هواست و آب وسیله مناسبی برای جذب گرد وخاک، میکروارگانیسم ها و سایر ذرات است که در حجم بسیار بزرگ در مجاورت آب قرار دارند و چون مواد معلق در هوا بر حسب شرایط جوی و فصول مختلف تغییر می کند، مواد معلق در برج نیز همیشه در حال تغییراست. 
تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL