میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها تقریباً می توان گفت تمام صنایعی که با آب سروکار دارند، میکروارگانیسم ها در آن صنایع اثر می گذارند، زیرا تعداد زیادی از فعل و انفعالات شیمیایی بوسیله…

ادامه مطلب...

انواع رسوب برج خنک کننده

انواع رسوب برج خنک کننده

انواع رسوب برج خنک کننده برای جلوگیری از ایجاد رسوب در سیستم باید نخست آنها را شناخت تا بتوان به نحو موثر با آنها مبارزه کرد. رسوب ها، مخلوطی از…

ادامه مطلب...

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور منابع ایجاد رسوب منابع داخلی: یکی از اساسی ترین منابع تولید رسوب کیفیت خود آب است که علاوه بر مواد محلول در آب…

ادامه مطلب...

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده به طور کلی در سیستمی که با آب سر و کار دارد، محافظت فلزات و آلیاژها به طورکامل در برابر خوردگی…

ادامه مطلب...

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور خوردگی در سیستم های سردکننده و انتقال آب مهمترین و عمده ترین مشکل می باشد. عوامل اصلی در خورده شدن فلزات مخصوصاً فلزات…

ادامه مطلب...

 برج خنک کننده طبیعی مدار باز

برج خنک کننده طبیعی مدار باز

برج خنک کننده طبیعی مدار باز نام انگلیسی: Natural cooling tower open circuit - Wet در این برج ها، آب گرم توسط یک شبکه توزیع و پخش، در یک مدار…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته نام انگلیسی: Natural Cooling tower with closed Circuit – Dry چنانچه آب گرم در سیستم بسته ای مانند رادیاتور، در معرض برخورد با هوای…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی مختلط

برج خنک کننده طبیعی مختلط

برج خنک کننده طبیعی مختلط نام انگلیسی: complex natural Cooling tower این نوع برج، اختلاطی از دو نوع سیستم تر و خشک (مدار باز و بسته) است. با امتزاج این…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی

برج خنک کننده طبیعی

برج خنک کن طبیعی نام انگلیسی: Natural Cooling Tower این نوع برج ها، ساختمان هایی هستند، قائم (با ارتفاع نسبتاً زیاد) به صورت استوانه ای، مخروط ناقص که از پوسته…

ادامه مطلب...

برج خنک کن دمنده

برج خنک کن دمنده

برج خنک کن دمنده نام انگلیسی: Forced Draft Cooling Tower برج خنک کننده دمنده تقریباً شبیه برج خنک کن مکنده است. البته بین این دو برج تفاوت هایی نیز وجود…

ادامه مطلب...

برج خنک کن مکنده

برج خنک کن مکنده

برج خنک کن مکنده نام انگلیسی: Induced Draft Cooling Tower در قسمت بالای آن یک مکنده وجود دارد که با ایجاد نیروی مکش، هوا را از طریق بادگیرها وارد برج…

ادامه مطلب...

برج خنک کن مکانیکی

برج خنک کن مکانیکی

برج خنک کن مکانیکی نام انگلیسی: Mechanical Cooling Tower برج های خنک کن طبیعی برای به جریان انداختن هوا، نیاز به ساختمان بلندی دارند . حال چنانچه در اثر محدودیت…

ادامه مطلب...

ساختار پکینگ برج خنک کن

ساختار پکینگ برج خنک کن

ساختار پکینگ برج خنک کن ساختار پکینگ برج خنک کن بصورت شبکه ای می باشد. آب سرد شده در برج میبایست در مکانی تجمع پیدا کند که از این رو…

ادامه مطلب...

کاربرد های برج خنک کننده

کاربرد های برج خنک کننده

کاربرد های برج خنک کننده یک برج خنک کن چه کاربرد هایی دارد و در کجاها می توان از برج خنک کننده استفاده کرد؟هر جا نیاز به خنک کردن آب…

ادامه مطلب...

مقالات

میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها تقریباً می توان گفت تمام صنایعی که با آب سروکار دارند، میکروارگانیسم ها در آن صنایع اثر می گذارند، زیرا تعداد زیادی از فعل و انفعالات شیمیایی بوسیله…

ادامه مطلب...

انواع رسوب برج خنک کننده

انواع رسوب برج خنک کننده

انواع رسوب برج خنک کننده برای جلوگیری از ایجاد رسوب در سیستم باید نخست آنها را شناخت تا بتوان به نحو موثر با آنها مبارزه کرد. رسوب ها، مخلوطی از…

ادامه مطلب...

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور

رسوب برج خنک کننده یا کولینگ تاور منابع ایجاد رسوب منابع داخلی: یکی از اساسی ترین منابع تولید رسوب کیفیت خود آب است که علاوه بر مواد محلول در آب…

ادامه مطلب...

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده

جلوگیری از خوردگی کولینگ تاور یا برج خنک کننده به طور کلی در سیستمی که با آب سر و کار دارد، محافظت فلزات و آلیاژها به طورکامل در برابر خوردگی…

ادامه مطلب...

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور خوردگی در سیستم های سردکننده و انتقال آب مهمترین و عمده ترین مشکل می باشد. عوامل اصلی در خورده شدن فلزات مخصوصاً فلزات…

ادامه مطلب...

 برج خنک کننده طبیعی مدار باز

برج خنک کننده طبیعی مدار باز

برج خنک کننده طبیعی مدار باز نام انگلیسی: Natural cooling tower open circuit - Wet در این برج ها، آب گرم توسط یک شبکه توزیع و پخش، در یک مدار…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

برج خنک کننده طبیعی مدار بسته نام انگلیسی: Natural Cooling tower with closed Circuit – Dry چنانچه آب گرم در سیستم بسته ای مانند رادیاتور، در معرض برخورد با هوای…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی مختلط

برج خنک کننده طبیعی مختلط

برج خنک کننده طبیعی مختلط نام انگلیسی: complex natural Cooling tower این نوع برج، اختلاطی از دو نوع سیستم تر و خشک (مدار باز و بسته) است. با امتزاج این…

ادامه مطلب...

برج خنک کننده طبیعی

برج خنک کننده طبیعی

برج خنک کن طبیعی نام انگلیسی: Natural Cooling Tower این نوع برج ها، ساختمان هایی هستند، قائم (با ارتفاع نسبتاً زیاد) به صورت استوانه ای، مخروط ناقص که از پوسته…

ادامه مطلب...

برج خنک کن دمنده

برج خنک کن دمنده

برج خنک کن دمنده نام انگلیسی: Forced Draft Cooling Tower برج خنک کننده دمنده تقریباً شبیه برج خنک کن مکنده است. البته بین این دو برج تفاوت هایی نیز وجود…

ادامه مطلب...

برج خنک کن مکنده

برج خنک کن مکنده

برج خنک کن مکنده نام انگلیسی: Induced Draft Cooling Tower در قسمت بالای آن یک مکنده وجود دارد که با ایجاد نیروی مکش، هوا را از طریق بادگیرها وارد برج…

ادامه مطلب...

برج خنک کن مکانیکی

برج خنک کن مکانیکی

برج خنک کن مکانیکی نام انگلیسی: Mechanical Cooling Tower برج های خنک کن طبیعی برای به جریان انداختن هوا، نیاز به ساختمان بلندی دارند . حال چنانچه در اثر محدودیت…

ادامه مطلب...

ساختار پکینگ برج خنک کن

ساختار پکینگ برج خنک کن

ساختار پکینگ برج خنک کن ساختار پکینگ برج خنک کن بصورت شبکه ای می باشد. آب سرد شده در برج میبایست در مکانی تجمع پیدا کند که از این رو…

ادامه مطلب...

کاربرد های برج خنک کننده

کاربرد های برج خنک کننده

کاربرد های برج خنک کننده یک برج خنک کن چه کاربرد هایی دارد و در کجاها می توان از برج خنک کننده استفاده کرد؟هر جا نیاز به خنک کردن آب…

ادامه مطلب...

تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL