خوردگی برج خنک کننده یا کولینگ تاور

خوردگی در سیستم های سردکننده و انتقال آب مهمترین و عمده ترین مشکل می باشد. عوامل اصلی در خورده شدن فلزات مخصوصاً فلزات سری آهن در سیستم سردکننده عبارتند از: 
کیفیت آب: بالا رفتن غلظتهای نمک محلول در آب، خوردگی را شدت می بخشد، زیرا زیاد بودن غلظت مواد در آب غلظت یونی را افزایش می دهد که نتیجه آن بالا رفتن فعل و انفعالات یونی و احتمالاً تشکیل نمکهای خورنده از طریق جابجایی نمک های محلول می باشد. از نمک های محلول در آب، کلرورها بیشترین سهم را در افزایش میزان خورندگی دارند. 
اثر حرارت: با افزایش درجه حرارت، خوردگی افزایش می یابد. اکسیژن محلول در آب: به فلز آهن حمله ور شده، سبب خوردگی و سوراخ شدن آن می شود. منبع اصلی آن، اکسیژن محلول در آب در تماس با هواست. 
میکروارگانیسم ها: باکتری های احیاءکننده سولفات با تولید هیدروژن سولفوره و اسیدسولفوریک خوردگی را در سیستم سبب خواهند شد. 
تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL