برج خنک کننده طبیعی مدار بسته

نام انگلیسی:

Natural Cooling tower with closed Circuit – Dry

 
چنانچه آب گرم در سیستم بسته ای مانند رادیاتور، در معرض برخورد با هوای جاری در برج قرار گیرد، پس از طی طول سیستم مبدل حرارتی از گرمای آن کاسته شده و می توان از آن برای سرمایش ماشینهای کارخانه استفاده نمود. از آنجا که در این نوع، آب در سیستم بسته قرار دارد و تماس مستقیم بین آب گرم و هوا وجود ندارد، امکان تبخیرشدن و خروج از سیستم را نداشته و نیاز به جایگزینی آب اضافی (Make up) نخواهد بود. این نوع برج به نوع خشک یا بسته موسوم است. از مزایای دیگر این نوع آن است که غلظت آب موجود در مدار بسته سیستم نیز ثابت خواهد بود. محاسن و معایب برج خنک کن طبیعی خشک نسبت به نوع تر (مدار باز) را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
 
الف) محاسن: آزادی عمل در انتخاب محل کارخانه بدون توجه به منابع آب منطقه به علت خشک بودن نسبی هوای داخل و خارج برج، می توان بدون بیم از مسأله خوردگی از اسکلت فلزی برای برج استفاده نمود. نیاز به آب اضافی برای جایگزینی تبخیر یا پایین آوردن غلظت مواد محلول در آب ندارد که خود نوعی صرفه جویی در هزینه است. ستون بخار بر بالای آن تشکیل نمی شود.
 
ب) معایب نیاز به مبدل های حرارتی دارد. در ابعاد مساوی با نوع تر، دارای قدرت سرمایشی کمتری است.
تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL