برج خنک کننده طبیعی مدار باز

نام انگلیسی:

Natural cooling tower open circuit - Wet

 
در این برج ها، آب گرم توسط یک شبکه توزیع و پخش، در یک مدار باز، در تماس مستقیم با هوای جریان یافته در برج قرار می گیرد تاگرمای آن به هوا منتقل گردد. در این سیستم، ا نتقال گرما از آب به هو ا از طریق جابجایی و تبخیر صورت می گیرد. در سیستم فوق، به علت تماس مستقیم آب گرم با هوا، معمولاً 0/3 تا 1 درصد آب در گردش به صورت بخار از آب جدا شده و با هوا مخلوط می گردد که غالباً باعث اشباع شدن هوای خروجی از برج می گر دد. این پدیده در روزهای سرد به صورت ابر سفیدی که از دهانه برج خارج می گردد نمایان است.
تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL